Máy dán cạnh biến dạng tự động 3 chức năng MBF4023

Liên hệ

Máy dán cạnh biến dạng tự động 3 chức năng kết hợp phay hai mép.

Tự động dán cạnh cong kết hợp chức năng phay đều mép trên dưới.