Máy dán cạnh 4 chức năng KDT FXPG08

30.000.000 25.000.000

Chức năng:

– Dán lăn keo

– Cắt cạnh nẹp tự động khi hết vát

– Sửa thô hai cạnh trên dưới

– Đánh bóng

Danh mục: