Máy dán cạnh 3 chức năng Boistek HSMF60

Liên hệ

Máy dán cạnh 3 chức năng HSMF60 cũng là một dòng máy bán tự động.

Có 3 chức năng cơ bản: dán cạnh, cắt chỉ khi hết ván, phay đều mép trên dưới.

Chức năng đầy đủ đáp ứng nhu cầu, giá hợp lý, cạnh tranh nhất trên thị trường.